Hentur Henia Hentur Krzysztof Kolonie  74 866 90 51 Kolonie  888 387 263 obozy  rezerwacje@hentur.pl
obozy młodzieżowe

Polecamy wypoczynek w  Ośrodku Wczasowym "Stalowy Zdrój" w Kotlinie Kłodzkiej w Dusznikach Zdr. Bezpośredni kontakt do recepcji Ośrodka: 74 866 90 51. 

Obozy zagraniczne

Polityka prywatności i plików cookies
POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Postanowienie wstępne.

§ 1
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) i art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1182) Henryka Godyń i Krzysztof Godyń, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Hentur.pl s.c., Łódź (90-450), ul. Żwirki 6 , NIP: 725 16 80 266, adres e-mail:rezerwacje@hentur.pl zwani dalej -Wykonawcą”, wprowadzają niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej -Polityką”.

§ 2
W Polityce pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:50a. ,,Portal” - portal internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.hentur.pl oraz jej podstronach.
b. -Użytkownik” - internauta odwiedzający Portal.

§ 3
Za pośrednictwem Portalu Użytkownik ma możliwość:
a. zadać pytanie Wykonawcy,
b. zapisać się do usługi newsletter'a

II. Dane osobowe.

§ 4
1. Użytkownik ma możliwość zadać pytanie Wykonawcy poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem http://hentur.pl/kontakt,pg,kontakt.html. Aby skorzystać z formularza kontaktowego Użytkownik powinien go wypełnić wpisując w odpowiednich rubrykach dane takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne, by zadać pytanie.

§ 5
1. Wykonawca umożliwia również Użytkownikom, zapisanie się do newsletter`a. Formularz rejestracyjny dostępny jest na Portalu.
2. W celu zapisania się do newsletter`a należy podać w odpowiedniej rubryce swój adres e-mail.

§ 6
Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda Wykonawcy są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r., poz. 1422 z późn.zm).

§ 7
1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca.
2. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 8
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.

§ 9
Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe wskazane w postanowieniach:
a. § 4 Polityki przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Użytkownika lub rozwiązania innej przedstawionej przez Użytkownika sprawy,
b. § 5 Polityki przetwarzane są w celu przesyłania newsletter`a.

§ 10
1. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może wysyłać do Użytkownika na podane adresy e-mail informacje handlowe. Informacje te, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, mogą być również wysyłane za pomocą urządzeń końcowych (np. komputer, serwer, telefon, tablet) oraz automatycznych systemów mailingowych (np. listy mailingowe).
2. Zgoda, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 11
Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 12
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są w szczególności przez firmę świadczącą Wykonawcy usługę hostingu i obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

IV. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.

§ 13
Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

V. Pliki cookies.

§ 14
1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Danych.
2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
świadczenia usługi Newsletter, dostosowania oferowanych usług do preferencji użytkownika, marketingowych i statystycznych Wykonawcy i podmiotów z nim współpracujących.

§ 15
1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.pyhl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

V. Inne.

§ 16
Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 ust. 2 Polityki, ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Portalu anonimowo lub pod pseudonimem. Wykonawca zwraca jednak uwagę, że już w samym adresie e-mail może być zamieszczone imię i nazwisko Użytkownika. Dlatego, chcąc pozostać anonimowym, powinien on podać adres e-mail, który nie zawiera imienia i nazwiska.

§ 17
a.i.1. W przypadku pytań lub opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: rezerwacje@hentur.pl
a.i.2. Polityka znajduje się na stronie http://www.hentur.pl/zasady,pg,polityka-prywatnosci.html oraz w siedzibie Wykonawcy.
więcej
Wyszukaj oferty
Newsletter
Chcesz otrzymywać od nas informacje - dopisz się do listy:

e-mail:  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail korespondencji handlowej z Biura Podróży HENTUR w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144 poz. 1204)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie w powyższym formularzu adres e-mail informacji handlowej od Biuro Podróży Hentur s.c. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Mam prawo jej odwołania w każdym czasie. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i plików cookies i ją akceptuję. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie, a także o podmiocie będącym Administratorem danych osobowych o jego adresie.

Logowanie dla agentów
Login:  
Hasło:  


SART-WEB   Nie masz konta? Kliknij tutaj