Kontroler ruchu lotniczego

Kontroler ruchu lotniczego

Kontrolerzy ruchu lotniczego mają stresującą i trudną pracę. Od ich decyzji zależy start samolotu, a wydawane decyzje często wiążą się z konsekwencjami prawnymi. Dyżury na stanowiskach wymagają pełnego skupienia. Najważniejszym zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem statków powietrznych zarówno w powietrzu, jak i na płycie lotniska. Jak wygląda ścieżka kariery kontrolera lotów?

Jak zostać kontrolerem lotów?

Informacji o naborze kandydatów trzeba szukać na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Sama  rekrutacja składa się z kilku etapów i cieszy się dużym zainteresowaniem. By aplikować, trzeba mieć co najmniej 18 lat, zdaną maturę i zaświadczenie o niekaralności. Przydadzą się również takie umiejętności jak liczenie w pamięci, przestrzenne widzenie, odporność na stres i skoncentrowanie się na działaniu. Należy złożyć aplikację, a po jej weryfikacji wypełnić testy predyspozycji FEAST online. Pytania sprawdzają spostrzegawczość, sprawne wykonywanie obliczeń matematycznych, widzenie przestrzenne, myślenie logiczne. Kolejnym etapem jest ocena kompetencji na podstawie metody Assessment center. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna i badania lekarskie. Kandydat na stanowisko kontrolera lotu musi dobrze operować językiem angielskim i polskim. Powinien być spostrzegawczy i mieć dobrą orientację przestrzenną, a także umiejętność komunikacji. Finalnie spośród setek kandydatów finalnie zostaje wyłonionych około 25-30 kandydatów. Każdy z przyjętych musi zaliczyć odpowiednie egzaminy, poznać procedury i system pracy.

Zadania kontrolera

– kontrola korytarzy powietrznych przy użyciu systemu komputerowego i radarowego

– współpraca z innymi centralami z innych krajów

– kontrola pogody

– monitorowanie startów i lądowań samolotów

– kontrola ruchu na płycie lotniska – pojazdów dowożących pasażerów, rękawów czy serwisu,

– wydawanie pozwoleń i zgód pilotom, udzielanie informacji

– wsparcie w sytuacjach awaryjnych

Praca kontrolera

Każda zmiana jest odpowiednio dzielona – dwie godziny pracy i godzinna przerwa, później kolejne dwie godziny i przerwa. Każdy dzień to nowe wyzwania. Niekorzystne warunki pogodowe, problemy techniczne, a także komplikacje wymagają odpowiedniej reakcji ze strony wieży kontroli lotów. W tej pracy kontroler bierze odpowiedzialność za ponad 3000 osób w ciągu godziny pracy. Każdy pracownik musi dostosować się do panujących zasad i procedur, a także na bieżąco dokonywać korekt i panować nad sytuacją. Warto pamiętać, że jest to zawód, którego wykonawcy ponoszą prawną i psychiczną odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Towarzyszy temu duży stres, dlatego na czas pracy przy przyrządach należy być w pełni skupionym i skoncentrowanym.

Kontroler ruchu lotniczego
Kontroler ruchu lotniczego

Zarobki

Podejmując tak odpowiedzialną pracę, kontrolerzy oczekują stosownych zarobków. Statystyki podają, że średnia pensja kontrolera pracującego na warszawskim lotnisku wynosi około 33 tysiące brutto. Mniejsze lotniska to kwota około 18 tysięcy. Wynagrodzenie zależy od ruchu na danym lotnisku, doświadczeniu kontrolera, dodatkowych stanowisk, a także dodatków za staż pracy czy praca w nadgodzinach.

Praca kontrolera lotu jest specyficzna – trudna i skomplikowana ze względu na obciążenie psychiczne i prawne. Zmiany w pracy są zarówno w nocy, jak i w dzień, również w weekendy oraz święta. Jeżeli zastanawiasz się, czy jest to praca dla Ciebie, powinieneś przede wszystkim sprawdzić swoje umiejętności działania pod presją, a także szybkie i sprawne podejmowanie decyzji.

Możesz również polubić